Cô giáo như mẹ hiền

Thông tin chi tiết:
Lê Thị Trợt
Họ và tên Lê Thị Trợt
Ngày tháng năm sinh 30/10/2017
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đại học Sp Mầm non
Địa chỉ Bình Thuận - Tây Sơn - Bình Định
Điện thoại 0947579780
Email lethitrot@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Hiệu trưởng từ năm 2011 đến nay

Hiệu trưởng từ năm 2011 đến nay