Cô giáo như mẹ hiền

 • Lê Thị Trợt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sp Mầm non
  • Điện thoại:
   0947579780
  • Email:
   lethitrot@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng từ năm 2011 đến nay

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn